Privacy verklaring


GO Telecom B.V., handelend onder de naam Exertis AV (wij, ons) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Wij verstrekken deze Privacyverklaring om u te informeren over de aard van de gegevens die wij online van u verzamelen en de manier waarop wij gebruik maken van dergelijke gegevens. Op deze website zijn de Nederlandse wetten van toepassing. Exertis AV is onderdeel van de DCC Group Plc.


Uw privacy is belangrijk voor ons bij Exertis  AV. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten als u een klantrelatie met ons heeft of als u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Exertis AV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Exertis AV
Plaza 8a
4782 SK MOERDIJK

Voor klachten op het gebied van GDPR kunt u contact opnemen via e-mail privacy@amazingcompany.eu

.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Exertis  AV verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Om reseller te worden bij Exertis AV moet onderstaand formulier digitaal worden ingevuld en worden verzonden. Na verificatie van de ingevoerde gegevens ontvangt u van ons een persoonlijke toegangscode om in te kunnen loggen op uw dealerpagina. Let wel op, Exertis AV levert alleen rechtstreeks aan bedrijven voor wederverkoop en welke actief zijn op de AV, IT, KV en de Educatieve markt.

https://www.exertis.nl/over-ons/reseller-aanvraag/

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens welke wij verwerken:

* Bedrijf adresgegevens
​* Telefoonnummer (bedrijf en direct contactpersoon
* E-mailadres (bedrijf en direct contactpersoon)
* Contactpersoon voor- en achternaam
* Contactpersoon geslacht
* Functie contactpersoon
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
* Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics) - Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Exertis AV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
​* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
* Om goederen en diensten bij u af te leveren
* Exertis Pro AV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Exertis AV bewaart de bedrijfsgegevens en/of contact gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

* Inactieve klantaccounts met bijhorende contactpersoonsinformatie verwijderen wij na 7 jaar
* Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met factuur-, betaal- en ordergegevens 7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Exertis AV verkoopt uw bedrijfs- en contactgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Exertis AV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking en opslag bedrijfs- en persoonsgegevens
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgeslagen op webservers in de Europese Unie. Daarnaast worden hier dagelijks back-ups van gemaakt. De gegevens worden verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Almere, Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Exertis AV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exertis AV. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@amazingcompany.eu . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Exertis AV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Exertis AV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@amazingcompany.eu
Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Exertis AV verzamelt en verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslag is van toepassing:

* Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn bedrijfs- en contactgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zal Exertis Pro AV de betreffende verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens beëindigen.

* Uitvoering van een overeenkomst

* Gerechtvaardigd belang

Vragen en klachten
Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw bedrijfs- en persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

Exertis AV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Verantwoordelijke
Exertis AV
Plaza 8a
4782 SK MOERDIJK

KvK-nummer: 23083418
BTW-identificatienummer: NL 803945061B01

Telefoonnummer: +31 (0)78 880 07 00
E-mail: privacy@amazingcompany.eu 

Your ... Distributor