Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.keren.nl. Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Als u deze voorwaarden niet accepteert, dan dient u deze website niet te gebruiken.

U dient regelmatig de gebruiksvoorwaarden die vermeld staan op deze website te raadplegen om op de hoogte te zijn van de voorwaarden die op het moment van gebruik door u van toepassing zijn. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Keren B.V. te allen tijde worden gewijzigd. Deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht worden vanaf het moment dat ze op de website vermeld staan.

U mag de informatie op deze website printen of downloaden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Elk ander gebruik zonder voorafgaande toestemming van Keren B.V. is verboden. De informatie (content) op deze website en alle daaraan verbonden pagina's zijn beschermd door copyright.

Deze website wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat modellen, specificaties, prijzen, tekst of afbeeldingen afwijken van de werkelijkheid. Informeer daarom bij aankoop altijd of er verschillen zijn met de informatie die u op deze website heeft gezien. Ook kan het voorkomen dat een product (tijdelijk) niet (meer) leverbaar is.

Your ... Distributor