Wachtwoord vergeten
Email

Inhoud niet beschikbaar door het uitschakelen van Cookies
Klik hiervoor op de banner.

Promethean touch screen ook voor de zakelijke markt

Panel Firmware Update 4.0 nu beschikbaar

Promethean heeft steeds meer oog voor de professionele markt. Ook in de  recente firmware update van deze touchscreens zien we dat de bruikbaarheid voor zakelijke gebruikers toeneemt. Bovendien verhogen de nieuwe functionaliteiten de veiligheid en de flexibiliteit voor IT-beheerders. Enkele hoogtepunten:

 Gebruikers hebben nu rechtstreeks vanuit het scherm toegang tot Google Drive en Microsoft OneDrive-content met Cloud Connect.

 • Dit betreft ook het exporteren van files vanuit het whiteboard.
 • Google Play store kan nu rechtstreeks vanaf het scherm worden gebruikt en biedt toegang tot alle wereldwijde Android Apps (inclusief oa Teams en Zoom)
 • Multi-Window-functionaliteit vereenvoudigd het werken voor gebruikers op het paneel, waardoor ze naadloos kunnen wisselen tussen apps en inhoudstypen, en gelijktijdig in meerdere apps kunnen werken. (Alleen op de Cobalt en Titanium schermen)
 • Gebruikersprofielen stellen gebruikers in staat veilig in te loggen op hun eigen gepersonaliseerde schermprofielen, waardoor hun inhoud, inloggegevens, apps en websites worden beschermd.

 

Door de firmware update zijn daarnaast de volgende zaken aangepast:

 •  Het Unified menu kan uitgeschakeld worden. Wanneer daarvoor wordt gekozen is het menu beschikbaar via de fysieke menu button op het panel.(enkel voor Cobalt en Titanium)
 • Een source kan als default worden ingesteld.
 • Vanuit het panel management kunnen niet systeem apps uitgeschakeld worden
 • Er kan een ‘user’  worden ingesteld op het panel welke via het menu te activeren is. Daarnaast kunnen er 8 guest users worden ingesteld.
 • Screen share zal in het unified menu zichtbaar zijn. Activcast enkel via het hoofdmenu (locker).
 • Vanuit het panel management kan een panel toegestaan worden APK’s te installeren. Vanuit het panel management kunnen geen apps geïnstalleerd worden. Dit kan enkel bij het desbetreffende panel.
 • Vanuit het panel management kun je een panel of een groep een bepaalde tijd aan of uitzetten.
 • Vanuit het panel management kun je bepalen of de netwerk settings op het panel aangepast kunnen worden of dat er apps geïnstalleerd kunnen worden.
 • Activinspire update 2.19. De recording feature ondersteund nu ook MP4. User interface heeft een nieuwe uitstraling.

De update is over the air beschikbaar of te downloaden via https://support.prometheanworld.com/update


Benieuwd naar meer functionaliteit? Neem contact op met Ruben van den Boogaart via 078-8800700

 

Panel Firmware Update 4.0 now available.

Promethean has an increasing eye for the professional market. Also in the recent firmware update of these touchscreens we see that the usability for business users is increasing. In addition, the new functionalities increase security and flexibility for IT administrators. Some highlights:

Some highlights:

·         Users now have direct access to Google Drive and Microsoft OneDrive content with Cloud Connect.

·         This also includes exporting files from the whiteboard.

·         Google Play store can now be used directly from the screen and offers access to all global Android apps (including Teams and Zoom)

·         Multi-Window functionality improved working for users on the panel, allowing them to seamlessly switch between apps and content types, and work across multiple apps. (Only on the Cobalt and Titanium screens)

·         User profiles allow users to securely log into their own created screen profiles, protecting their content, credentials, apps and websites.

The firmware update also added the following changes:

·         The Unified menu can be disabled. When selected, the menu is available via the physical menu button on the panel. (Only for Cobalt and Titanium)

·          A source can be set as default.

·         System apps cannot be disabled from the panel management

·         A “user” can be set on the panel which can be activated via the menu. In addition, 8 guest users can be configured.

·         Screen share will be visible in the unified menu. Activcast only via the main menu (locker).

·         From the panel management, a panel can be allowed to install APKs. No apps can be installed from the panel management. This is only possible with the relevant panel.

·         You can switch a panel of a group on or off for a specific time from the panel management.

·         From the panel management you can determine the network settings on the panel that can be adjusted so that apps can be installed.

·         Activinspire update 2.19. The recording function now also supports MP4. User interface has a new look.

The update is available over the air or can be downloaded from https://support.prometheanworld.com/update.

 

Curious about more functionality? Please contact Ruben van den Boogaart at 078-8800700

Deze website gebruikt zogenaamde anonieme "tracking cookies" van Google Analytics. Meer informatie

Deze website gebruikt zogenaamde anonieme "tracking cookies" van Google Analytics. Dit betekend dat er wel wordt gekeken welke pagina's bijvoorbeeld worden bekeken, maar niet wie dit doet of vanaf waar. Als u deze site blijft gebruiken gaat u hiermee akkoord. Onze reseller omgeving maakt géén gebruik van analytische cookies, maar enkel van functionele cookies. Dit is voor het bijhouden welke producten in de winkelmand zitten. Voor meer informatie, lees onsPrivacybeleid.

Sluit