Wachtwoord vergeten
Email

Inhoud niet beschikbaar door het uitschakelen van Cookies
Klik hiervoor op de banner.

Persbericht samenwerking met Barco

Exertis voegt Barco toe aan portfolio

Distributeur Exertis Benelux  is benoemd als officiële BARCO distributeur voor de BARCO ClickShare Wireless Presentation en ClickShare Conference series. De benoeming start op 4 mei 2020 en voorraad is direct vanaf de lancering beschikbaar.

ClickShare is oorspronkelijk ontwikkeld om de presentatieomgeving te verbeteren, de noodzaak voor meerdere kabels en adapters weg te nemen, gebruikersgemak te bieden en de samenwerking binnen de werkplek te verbeteren. Het product maakt draadloze overdracht van inhoud op een veilige manier mogelijk met een klik op de knop of via de Barco-app, Airplay of Miracast. Onlangs heeft Barco een nieuw product gelanceerd dat specifiek is gericht op videoconferentie, de ClickShare Conference. Dit maakt draadloze connectiviteit met elk videoconferentiesysteem of platform mogelijk. De oplossingen zijn geschikt voor verschillende werkomgevingen, van huddle rooms tot grote vergaderruimtes.

Complete oplossing

Christophe Vande Kerckhove, Channel Manager Benelux van Barco zegt over deze samenwerking:

“Met ClickShare Conference snijdt BARCO een nieuw hoofdstuk aan in haar al  zeer succesvolle ClickShare-verhaal. Met deze draadloze conferentie-oplossingen bieden we nu ook  een perfect antwoord op de toenemende Unified Communication & Collaboration-noden die onze eindklanten vragen.

De benoeming van Exertis in ons huidige distributienetwerk in de Benelux stelt Barco in staat om een ​​gespecialiseerde distributiebenadering voort te zetten met uitstekende mogelijkheden om nieuwe routes naar de markt te creëren en nieuwe channelpartners te identificeren. Dit zal beide partijen in staat stellen de markt te ontwikkelen, waardoor Barco meer dekking krijgt in de snel groeiende collaboratie – en conferentiesectoren ”

Ook Exertis is blij met de benoeming: “Met de toevoeging van deze producten zijn we weer een stuk dichter bij ons ambitieus doel om onze resellers een compleet product portfolio op het gebied van Unified Collaboration en professionele audio- en video-oplossingen aan te kunnen bieden,” licht Christ-Jan Beljaars, sales en marketing directeur bij Exertis toe. ”De toevoeging van BARCO aan ons assortiment is extra bijzonder omdat BARCO een fabrikant met wereldfaam uit de Benelux is. Zeker in de periode die we momenteel doormaken moeten we trots zijn op wat de Lage Landen zelf aan technologie te bieden hebben.”

Over Barco
Barco ontwerpt technologie om heldere resultaten over de hele wereld mogelijk te maken. We kijken verder dan het beeld en ontwikkelen visualisatie- en samenwerkingsoplossingen om u te helpen samenwerken, inzichten te delen en het publiek te verbazen. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van vergader-, klas- en controlekamers tot bedrijfsruimten), Healthcare (van de afdeling radiologie tot de operatiekamer) en Entertainment (van bioscopen tot live-evenementen en attracties). In 2018 realiseerden we een omzet van 1,028 miljard euro. We hebben een wereldwijd team van 3.600 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in 400 toegekende patenten.
Voor meer informatie, bezoek ons op www.barco.com, volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), of vind ons leuk op Facebook (Barco).

————————————————————————————————————————–

Over Exertis Benelux
Exertis Benelux is al meer dan 25 jaar een toonaangevende distributeur van technologieproducten en gespecialiseerde diensten in de Benelux. Vanuit ons hoofdkantoor in Dordrecht vertegenwoordigen wij gevestigde en opkomende merken met producten en diensten op het gebied van Unified Communication en Collaboration, Pro-AV en Networking (servers, opslag- en beveiligingsoplossingen). De klanten die wij bedienen zijn retailers en bedrijven die technologieproducten doorverkopen die mensen elke dag thuis, op kantoor of onderweg gebruiken.

De marktleidende aanpak van Exertis Benelux, in combinatie met de expertise, knowledge-sharing, support en eigen distributiecentra in Dordrecht en Rosmalen, zorgt te allen tijde voor het hoog niveau van klantenservice en tevredenheid.

Sinds 2012 maakt Exertis Benelux onderdeel uit van de Exertis Group, een volledige dochteronderneming van moederbedrijf DCC PLC, een FTSE 100-bedrijf. Na 38 jaar winstgevendheid blijft Exertis beter presteren dan de markt en behaalde in FY2019 een omzet van £ 3,631 miljard.

 

Exertis adds Barco to portfolio

Distributor Exertis Benelux has been appointed as an official BARCO distributor for the BARCO Clickshare Wireless Presentation and ClickShare Conference range. The appointment will start from May 4th 2020 with stock available from launch.

ClickShare was originally developed to enhance the presentation environment, removing the need for multiple cables and adaptors, delivering user simplicity and enhancing collaboration within the Workplace. The product enables wireless transfer of content in a secure manner either with the Click of a button or through the use the Barco App, Airplay or Miracast. Recently, Barco has launched a new product specifically aimed at video conferencing, the ClickShare Conference. This allows wireless connectivity to any video conferencing system or platform. The solutions are suitable for a range of workplace environments, from huddle rooms to large meeting rooms.

Complete solution

Christophe Vande Kerckhove, Channel Manager Benelux Barco states: “With ClickShare Conference, BARCO starts a new chapter in its already very successful ClickShare journey. With these wireless conferencing solutions, we now also offer a perfect answer to the increasing Unified Communication & Collaboration needs that our end customers demand.

The appointment of Exertis to our current distribution network in Benelux, enables Barco to continue a specialist distribution approach with excellent opportunities to create new routes to market and identify new channel partners. This will enable both parties to develop the market, enabling greater coverage for Barco in a the rapidly expanding collaboration and conferencing sectors”

Exertis is also very pleased with the upcoming appointment: “With the addition of these products, we are quite a bit closer to our ambitious goal to offer our resellers a complete product portfolio in the field of Unified Collaboration and professional audio and video solutions,” states Christ-Jan Beljaars, sales and marketing director at Exertis.. “The addition of BARCO to our range is extra special because BARCO is a world-renowned manufacturer from the Benelux. Certainly in the period that we are currently going through, we should be proud of what the Low Lands themselves have to offer in technology. ”

About Barco
Barco designs technology to enable bright outcomes around the world. Seeing beyond the image, we develop visualization and collaboration solutions to help you work together, share insights, and wow audiences. Our focus is on three core markets: Enterprise (from meeting, classroom and control rooms to corporate spaces), Healthcare (from the radiology department to the operating room), and Entertainment (from movie theaters to live events and attractions). In 2018, we realized sales of 1.028 billion euro. We have a global team of 3,600 employees, whose passion for technology is captured in 400 granted patents.
For more information, visit us on www.barco.com, follow us on Twitter (@Barco),  LinkedIn (Barco),  YouTube (BarcoTV), or like us on Facebook (Barco).

————————————————————————————————————————–

About Exertis Benelux
Exertis Benelux has been a leading distributor of technology products and specialized services in the Benelux for over 25 years. From our headquarters in Dordrecht, we represent established and emerging brands with products and services in the fields of Unified Communication and Collaboration, Pro-AV and Networking (servers, storage and security solutions). The customers we serve are retailers and companies that resell technology products that people use at home, in the office or on the road every day.

The market-leading approach of Exertis Benelux, teamed with the expertise, knowledge-sharing, support and own distribution centers in Dordrecht and Rosmalen, ensures the high level of customer service and satisfaction at all times.

Since 2012, Exertis Benelux has been part of the Exertis Group, a wholly owned subsidiary of parent company DCC PLC, a FTSE 100 company. After 38 years of profitability Exertis continues to outperform the market, achieving revenues of £3.631billion in FY2019.

 

 

Deze website gebruikt zogenaamde anonieme "tracking cookies" van Google Analytics. Meer informatie

Deze website gebruikt zogenaamde anonieme "tracking cookies" van Google Analytics. Dit betekend dat er wel wordt gekeken welke pagina's bijvoorbeeld worden bekeken, maar niet wie dit doet of vanaf waar. Als u deze site blijft gebruiken gaat u hiermee akkoord. Onze reseller omgeving maakt géén gebruik van analytische cookies, maar enkel van functionele cookies. Dit is voor het bijhouden welke producten in de winkelmand zitten. Voor meer informatie, lees onsPrivacybeleid.

Sluit